Persmededeling 2 Glosso Circuit Arendonk vzw

Na onze jarenlange administratieve strijd en onze verkregen vergunning op 13 maart 2020, zijn we nog niet verlost van alle zorgen.
Tijdens de coronalockdown liep ook de beroepstermijn tegen deze verkregen vergunning, en die termijn is nu omwille van de lockdown zelfs uitgebreid van 30 naar 60 dagen.

Op vrijdag 29 mei 2020 kregen wij de mededeling dat er beroep is aangetekend tegen onze vergunning en dat het beroep weerhouden is. Er start nu een behandelingstermijn van maximum 120 dagen, waarbij ook het advies van 10 officiële instanties in overweging genomen moet worden.

Tegelijkertijd kregen we een uitnodiging van het POVC om de hoorcommissie bij te wonen, welke vermoedelijk zal doorgaan op 11 augustus 2020.

Door deze zaken zullen wij niet meer in staat zijn om alles in gereedheid te brengen voor de heropening van het volledige circuit tijdens het seizoen 2020. Wij hopen dan ook op een positieve uitspraak van de omgevingsvergunningscommissie, om alsnog dit jaar te kunnen aanvangen met de nodige werken en aanpassingen van ons circuit.
Zodoende hopen wij om onze opening te kunnen organiseren in het voorjaar van 2021, waarna we weer op een aangepaste en volledige omloop onze geliefde hobby kunnen inrichten.

Wordt nogmaals vervolgd …

Met sportieve en vriendelijke groeten,

Bestuur van Glosso Circuit Arendonk vzw