Persmededeling

Beste Sportvriend,

Beste Allemaal,

 

Nadat we in maart van dit jaar onze omgevingsvergunning kregen, werd er beroep aangetekend. Dat beroep werd binnen de voorziene periode van 120 dagen weerhouden en behandeld.
Tijdens deze procedure werden bij tien officiële instanties adviezen ingewonnen. Alle tien instanties gaven een positief advies!
Het GOVC (gewestelijke omgevingsvergunningscommissie) goot dit alles in een advies, dat overgemaakt werd aan de verantwoordelijke minister van de Vlaamse regering.

Deze week heeft de minister Zuhal Demir dit advies gevolgd en ons een vergunning afgeleverd.

Nu kunnen wij starten met de werken om de dwingende, milderende maatregelen, opgenomen in deze vergunning, te verwezenlijken. Wij hopen klaar te zijn tegen het seizoen 2021, zodat wij met een goed gevoel onze wedstrijden kunnen hervatten.

Sportieve groeten

Bestuur van Glosso Circuit Arendonk vzw