Weersverwachting
Arendonk
Meer weer in Arendonk
Inkom
Een volle dag autosport voor de zeer plezierige inkomprijs van 10 euro en voor kinderen t/m 14 jaar 5 euro. De inkom voor Zaterdag (vrije training) is gratis.

VAS Rallycross Arendonk  – 9  juni 2019.

Bijzonder wedstrijdreglement.

De Rallycrosswedstrijd wordt ingericht door RT Glosso vzw en zal plaatsvinden op het Glossocircuit Schotelven 143 te 2370 Arendonk.

 

A. PROGRAMMA    

Timing            

06-05-2019        09u00  Opening van de inschrijvingen – formulieren beschikbaar op  www.glossocircuit.be      digitaal inschrijven is verplicht op deze site. Indien later belet digitaal afmelden !

30-05-2019        24u00   Sluiting van de voorinschrijvingen.

09-06-2019        08u00   Opening van het secretariaat en de documentencontrole.

Cafetaria – 1e verdiep – Glossocircuit, Schotelven 143, Arendonk

                        08u30   Opening van de technische controle.

Glossocircuit, Schotelven 143, Arendonk

09u15   Start van de vrije trainingen

09u30   Sluiting van de administratieve controle

10u15   Sluiting van de technische controle

             10u30  Vergadering sport- en technische commissie en wedstrijdleiding RT Glosso in              vergaderlokaal welke gereserveerd is voor VAS.

11h00   Affichering van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”.

11u15   Start eerste reeks

+-16u30  Start van de finales.

 

Uitslagen

Officiële einduitslag : +/- 15 minuten na aankomst laatste deelnemer bij finale.

Definitieve einduitslag : 30 minuten na officiële einduitslag.

Permanentie

Voor de wedstrijd:        Postadres:       RT GLOSSO VZW, Markt  3B,  2480 Dessel ; Tel.: 014/379450 ;

Fax.: 014/370984.  Email: staf.meulemans@skynet.be.

Tijdens de wedstrijd:     Glossocircuit te Schotelven 143, Arendonk; Tel.: 014/670230; Fax.:  014/670230

 

B. ORGANISATIE

De wedstrijd komt in aanmerking voor het VAS regionaal en provinciale kampioenschappen 2019.

Inrichtende club:

RT GLOSSO V.Z.W.

Schotelven   143

2370 Arendonk

Postadres : RT Glosso Markt 3B  2480 Dessel; Tel.: 014/379450; Fax.: 014/370984.

 

Voorzitter:                                            Meulemans Staf

Schatbewaarder:                                  Meulemans Staf

Bestuursleden:                                     Blockx Michel, Cuypers,Leo, Stoffels Staf

Secretaris:                                           Blockx Michel

 

 Officials van de wedstrijd.

 

Wedstrijdleider:                                    Blockx Michel                          Vergunningnr.  2019/039

Adjunct wedstrijdleider                            Van Roy Eddy                                   Vergunningnr.  2019/360

Adjunct wedstrijdleider                            Van Beers Stefaan                     Vergunningnr.  2019/404

Wedstrijdsecretaris:                              Bogaerts Willy                          Vergunningnr.  2019/041

Hoofd veiligheid:                                 Cuypers Leo                            Vergunningnr.  2019/037

Relatie piloten:                                     Coppens Wim                          Vergunningnr.  2019/040

Feitenrechter( alcoholcontrole)              Van Der Veken Katrien              Vergunningnr.  2019/431

Relatie officiëlen:                                 Meulemans Staf

Relatie pers                                         Grijmans Peter

Startverantwoordelijke                          Stoffels Staf

Aankomstrechter                                  Vanhove Ludwig

 

College van sportcommissarissen VAS

Voorzitter van het college:                     Janssens Daniel                       Vergunning nr. 104

Leden:                                                 Schraepen Josephine               Vergunning nr. 131

Vergunning nr.

Technische commissarissen VAS

Verantwoordelijke :                               Bulen Willy                                           Vergunning nr. 237

Leden :                                                Hermans Peter                         Vergunning nr. 241

Custers Kizzy                           Vergunning nr. 247

Vergunning nr.

Vergunning nr.

  1. C.           BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 2  Omschrijving

De rallycrosswedstrijd wordt verreden op het Glossocircuit te Arendonk over een traject van 530 meter (start tot flying finish) waarvan 70 procent verhard en 30 procent onverhard. De maximumbreedte is 15 meter, de breedte van het startvlak is 12 meter.

 

Art. 3  Inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet gebeuren per  digitale inschrijving via site van RT Glosso en dit vóór 30 mei  2019 om 24u00. De inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op de website van RT Glosso: www.glossocircuit.be.

Indien een ingeschreven piloot door omstandigheden toch niet kan deelnemen aan de wedstrijd dient hij zich tijdig digitaal af te melden bij het raceoffice of bij het secretariaat op het circuit tijdens de  trainingsdag van  zaterdag anders zal een boete van 20,00 € aangerekend worden. 

 

Art. 4  Inschrijvingsrecht en verzekering

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 90,00€ (inbegrepen kost elektriciteit). De betaling moet gebeuren aan de inschrijvingstafel op de dag van de wedstrijd met contant en gepast geld.

Verzekeringsmaatschappij : AXA  INDUSTRIES N.V. – polisnummer 700.558.685.

 

Art. 11 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord

Tijden en tussenstanden zijn te verkrijgen: bij het secretariaat, bovenaan de toren.

Het officieel uithangbord bevindt zich  tegen het venster van het lokaal van de baancommissarissen ; dit is gelegen naast het VAS-lokaal.

 

Art. 19 Prijzen en bekers

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op het Glossocircuit in de cafetaria (1ste verdiep). Tijdstip:    +/- 15 minuten   na de definitieve einduitslag .

 

Art. 21 Varia

De piloten dienen onmiddellijk stapvoets ( max 5 km/h) te rijden naar en in  het rennerspark na overschrijding van de finishlijn. Bij niet naleven van deze richtlijn kan de koersdirectie de piloot uit de wedstrijd nemen.

Afval moet gedeponeerd worden in de afvaltonnen. Oude banden en metalen dienen door de deelnemers zelf worden meegenomen. Het is verboden olie, benzine en koelvloeistof in aanraking te laten komen met de grond. Een niet doorlatende bekleding ( dekzeil) dient onder de auto geplaatst te worden in het rennerspark.

De deelnemende wagens mogen niet meer dan 95dBa geluidsniveau produceren.

 

Art. 26  Alcoholcontrole

De aangestelde feitenrechter kan voor en/of tijdens de wedstrijd alcoholcontroles uitvoeren. De Belgische wegcode laat max. 0,22 mg/l of 0,5 promille toe. De sportfederatie hanteert een nul tolerantie (0,00 sportreglement hoofdstuk 4 algemene voorschriften art. 2 punt 6). D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00 promille zijn. Indien de eerste test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het ‘pijpje’ zodat de juiste hoeveelheid gekend is. Bij een positief resultaat volgt een onmiddellijke buitenwedstrijdstelling, de copiloot kan/mag het stuur niet overnemen.

Gebruikt ademtesttoestel: ALCO-Sensor-FST serienummer: 071333 en 071328, met geldig ijkingscertificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut.

 

Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement  rallycross. Voor het volledige sport, technisch en standaardreglement rallycross zie VAS sportreglement 2019 en de officiële mededelingen 2019.

 

Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 09.05.2019 door Jos Goessens van de VAS Sportcommissie

onder het nummer  B.W.2019.025.0905.        Aantal blz.: 2.

Next race
laatste foto’s
Sponsoren/Partners
NB In verband met het reserveren/bestellen van eten en drank verzoeken wij pers zich minimaal 1 week van tevoren via mail aan te melden op pers@glossocircuit.be
Powered by
Archives