Reglementen VAS

Download hier het VAS reglement Rallycross (PDF)

DOWNLOAD HIER AANVULLEND REGLEMENT VAS

 

VAS Regionaal kampioenschap – Particulier wedstrijdreglement  22 Mei 2022.

Dit particulier reglement is gebaseerd op het sportreglement rallycross. Voor het volledige sport en technisch reglement rallycross zie VAS sportreglement 2022 en de officiële mededelingen 2022.Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet men zich inschrijven volgens de voorschriften van onderhavig reglement. De voorinschrijvingen dienen te gebeuren per wedstrijd en worden afgesloten 10 dagen voor de wedstrijddatum.

A.    PROGRAMMA.

Timing.

Zaterdag 21 Mei 2022.
13.00uur                                 Circuit open
22.00uur                                 Circuit gesloten

 

Zondag 22 Mei 2022.

07u30                                    Opening van het secretariaat.
07u40                                    Opening van de technische controle.
09u00 tot 10u00               Vrije trainingen.
09u00                                   Sluiting van de administratieve controle.
09u15                                    Sluiting van de technische controle.
09u30                                   Vergadering sport en technische commissie en wedstrijdleiding Glosso.
10u15                                    Briefing piloten.
10u30                                   Start eerste reeks.
16u00+/-                              Start van de finales.

 

B.    ORGANISATIE.

De wedstrijd komt in aanmerking voor het VAS-regionaal en diverse provinciale kampioenschap 2022.

Art.1.2 Inrichtende club:

R.T. Glosso.vzw,  Schotelven 143 , 2370 Arendonk. www.glossocircuit.be

Art.1.3 Beschrijving/omschrijving:

Racing Team Glosso. Vzw.  Schotelven 143 , 2370 Arendonk,Tel.:014 670 230.
Wedstrijd wordt gereden over een gehomologeerd circuit van 950 meter waarvan 60% verhard en 40% onverhard.

Art.1.4 Officials van de wedstrijd:

Wedstrijdleiding:

Wedstrijdleider:                                   Leo Cuypers                         vergunning nr. 2022/037
Adj.Wedstrijdleider:                            Luc Van Loon                       vergunning nr. 2022/352
Wedstrijdsecretaris:                            Luc Hulselmans                    vergunning nr. 2022/437
Verantwoordelijke Veiligheid:          Stef Van Beers                      vergunning nr. 2022/404
Relatiedeelnemers:                              Luc Van Mechelen                               vergunning nr. 2022/498
Feitenrechter:                                       Staf Stoffels  2022/351, Frans Melis  2022/499, Katrien Van Der Veken  2022/431.

 

College van sportcommissarissen VAS.

Voorzitter:                                             Jannsens Daniel                  vergunning nr. 104
Leden:                                                   Annemans Yvo                     vergunning nr. 10
Goessens Jos                      vergunning nr. 121

 

Technische commissie VAS.

Verantwoordelijke:                             Bulen Willy                            vergunning nr. 237
Leden:                                                   Voets Eric                              vergunning nr. 21
Hermans Peter                      vergunning nr. 241
Vanachter Christophe         vergunning nr. 263

C.    BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 1: Inschrijvingen:

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld digitaal toekomen via de site van R.T. Glosso dit ten laatste 10 dagen voor de wedstrijddatum.
De inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op de website van Racing Team Glosso: https://www.glossocircuit.be

 

Art. 2: Inschrijvingsrechten en verzekering:

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 110,00 €. Hierbij komt er 40 € voor paddock fee (kosten infrastructuur) De betaling moet gebeuren via overschrijving op de bankrekening nummer : BE72 6465 1724 3016
Verzekeringsmaatschappij: AXA n.v. polisnr: 700.558.685

 

Art. 7: Publiciteit:

De deurnummers moeten aangebracht worden op de voordeur aan beide zijden van de wagen.
Achtergrond Wit 35cmx35cm met zwarte cijfers.
Cijfer grootte minimum 25cm. Alleen rechte, geen schuine of fantasie cijfers.

 

Art. 11 + 12: Wedstrijd verloop, reeksen, finales, joker Lap.

De piloot is zelf  verantwoordelijk  dat  hij zich op tijd aanmeldt aan de pré-start.
Piloten zullen niet opgeroepen worden om naar de pré-start te komen.

Startprocedure:

Gestart wordt als de groene lichten aangaan, of met de vlag  (Nationale  driekleur) bij defect van de lichten. Elke piloot die een valse start veroorzaakt krijgt een verwittiging.

Het 1 X nemen van de Jokerlap is verplicht.
Niet nemen van de Joker lap in een reeks = 30 seconden straftijd.
Niet nemen van de Joker lap in een finale = Laatste geklasseerd in deze finale(voor de niet-starters)
Bij meer dan 1 X Joker nemen wordt de straf bepaald door de wedstrijdleiding in samenspraak met het college van Sportcommissarissen. Bij valse start is er een “rerun” (herstart) en krijgt de piloot die de valse start veroorzaakte een verwittigingvlag en moet hij 2 X de jokerlap nemen.
Een piloot die tweemaal een valse start veroorzaakt mag niet meer starten. En wordt indien dit in een Finale is, als laatste geklasseerd. (voor de niet-starters)

Art. 13: Tijden en tussenstand en / officieel uithangbord.

Het officieel uithangbord bevindt zich aan de raam van het lokaal baanposten en op de site van R.T. Glosso.

Art. 14: Milieu verplichtingenwet 01.01.2022.

Afval moet gesorteerd gedeponeerd worden in afvalzakken welke door de organisator beschikbaar gesteld worden.
Afvalolie, oude banden, accu’s en metalen dienen door de deelnemers zelf terug genomen te worden. Het is ten strengste verboden olie, benzine en koelvloeistof in aanraking te laten komen met de grond.

Piloten welke niet gebruik maken van een dekzeil zullen bestraft worden met een uitsluiting van 1 reeks. Bij een tweede vaststelling van niet gebruik wordt deze piloot gediskwalificeerd voor de ganse dag. De gebruikte plaatsen dient men proper achter te laten. Indien dit niet gebeurd zal R.T. Glosso. een boete van 125 € opleggen, welke moet betaald zijn vóór de volgende wedstrijd.

Meegebrachte brandstof moet in een goedgekeurde verpakking (jerrycan) opgeslagen zijn.

Art. 20: Eindnazicht:

Eventuele eind nazichten gaan door op Glosso circuit Schotelven 143, 2370 Arendonk..

Art. 21: Bestraffingen:

Indien een deelnemer een Zwart-witte diagonaalvlag met nummer(waarschuwing) of zwarte vlag met nummer (uitsluiting) krijgt, kan de wedstrijdleiding in samenspraak met het college van Sportcommissarissen een zwaardere straf opleggen.(vb. Tijdstraf of uitsluiting voor de hele dag.)

Art. 22: Prijzen, Prijsuitreiking, Uitslagen.

Officiële uitslag : +/- 15 minuten na aankomst laatste deelnemer van de finales. Definitieve uitslag: 30 minuten na officiële einduitslag.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden voor het pers lokaal.( +/- 30 minuten na definitieve einduitslag) .

 

Art. 25: Varia – Richtlijnen:

Na de Finishvlag dienen de deelnemers zich rustig en stapvoets (Max.5km/u.) naar het wagenpark te begeven
Het is verboden rondjes te draaien, uit de wagen te stappen of op het dak van de wagen te gaan staan na de aankomst.
Indien dit toch gebeurt volgt er uit sluiting voor de ganse dag.

 

Art. 26: Alcoholcontrole:

Elke piloot die deelneemt aan een wedstrijd die onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Autosportfederatie wordt ingericht, kan voor en/of tijdens de wedstrijd onderworpen worden aan een alcoholcontrole.

Deze worden uitgevoerd door een feitenrechter die hiervoor door de VAS is gemandateerd. De sportfederatie hanteert een nul tolerantie (0,00 promille sportreglement hoofdstuk 4 algemene voorschriften art.2 punt 6). D.w.z.alcoholgehalte moet 0,00 promille zijn. Indien de eerste test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het“pijpje” zodat de juiste hoeveelheidgekend is. Bij een positief resultaat van de piloot volgt een onmiddellijke buiten wedstrijd stelling van de betreffende piloot.

Gebruikt ademtesttoestel: ALCO-Sensor-FSTserienummer: 071333 en 071328, met geldig ijkingscertificaat, afgeleverd door het Belgisch meet instituut.

Weigering van de alcoholcontrole, zonder (bewezen) medische of andere gegronde redenen, zal de onmiddellijke buitenwedstrijd stelling tot gevolg hebben.

 

Art. 28: Technisch reglement: Uitlaatsysteem:

  1. Een zij-uitlaat is niet toegelaten.
  2. De uitlaatopening mag achteraan maximum 10  centimeter  buiten  de  grenslijn van het koetswerk uitsteken.
  3. Een limiet van 95dB/A is opgelegd aan alle wagens. Het geluid zal gemeten worden in overeenstemming met de FIA  geluidsmeting-procedure,  door  gebruik  van  een sonometer  geregeld op  “A” en  “SLOW  “, geplaatst  in een hoek van 45° tot op een afstand van 500 mm van de uitlaatpijp, terwijl de motor van de wagen  draait op 4500t/min. Een vloerkleed van minimum 1500×1500 mm moet geplaatst worden over de relevante plaats op de grond.

 

Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 09.04.2022 onder nummer B.W.2022.022.0904 door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie.  Aantal blz. : 2.