Omgevingsvergunning Glosso Circuit Arendonk goedgekeurd

Beste Sportvriend,

Beste Allemaal,

Na een jarenlange administratieve en juridische strijd langs diverse openbare instellingen, delen we jullie mee dat we onze omgevingsvergunning hebben binnengehaald.

Op donderdag 26 maart 2020 hebben we van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen onze goedgekeurde omgevingsvergunning verkregen. Deze vergunning bevat dwingende milderende maatregelen en heeft een looptijd van onbepaalde duur.

Echter voor de verwezenlijking van deze maatregelen hebben wij als vzw toch wel een viertal maanden nodig. Het is ons streven om zo spoedig mogelijk een racekalender op te stellen, de opening van ons circuit te laten plaatsvinden, alsook enkele wedstrijden te organiseren. We zijn hierbij ook afhankelijk van de coronamaatregelen. We volgen de situatie op de voet en we gaan van start van zodra het mogelijk is.

Wordt vervolgd…

Met sportieve en vriendelijke groeten,

Bestuur van Glosso Circuit Arendonk vzw