Weersverwachting
Arendonk
Meer weer in Arendonk
Inkom
Een volle dag autosport voor de zeer plezierige inkomprijs van 10 euro en voor kinderen t/m 14 jaar 5 euro. De inkom voor Zaterdag (vrije training) is gratis.

(NL)

Omgevingsvergunning Glosso Circuit Arendonk goedgekeurd

 

Beste Sportvriend,

Beste Allemaal,

Na een jarenlange administratieve en juridische strijd langs diverse openbare instellingen, delen we jullie mee dat we onze omgevingsvergunning hebben binnengehaald.

Op donderdag 26 maart 2020 hebben we van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen onze goedgekeurde omgevingsvergunning verkregen. Deze vergunning bevat dwingende milderende maatregelen en heeft een looptijd van onbepaalde duur.

Echter voor de verwezenlijking van deze maatregelen hebben wij als vzw toch wel een viertal maanden nodig. Het is ons streven om zo spoedig mogelijk een racekalender op te stellen, de opening van ons circuit te laten plaatsvinden, alsook enkele wedstrijden te organiseren. We zijn hierbij ook afhankelijk van de coronamaatregelen. We volgen de situatie op de voet en we gaan van start van zodra het mogelijk is.

Wordt vervolgd…

Met sportieve en vriendelijke groeten,
Bestuur van Glosso Circuit Arendonk vzw

(FR)

Permis d’environnement Glosso Circuit Arendonk approuvé

 

Cher ami sportif,

Chers tous,

Après des années de batailles administratives et juridiques auprès de diverses institutions publiques, nous vous informons que nous avons obtenu notre permis environnemental.

Le jeudi 26 mars 2020, nous avons obtenu notre permis d’environnement approuvé de la part de la députation permanente de la province d’Anvers. Ce permis contient des mesures d’atténuation obligatoires et a une durée indéterminée.

Cependant, en tant qu’association à but non lucratif, nous avons besoin de quatre mois pour réaliser ces mesures. Notre objectif est de mettre en place un calendrier des courses dans les plus brefs délais, d’ouvrir notre circuit et d’organiser des courses. Nous dépendons également des mesures en matière de coronavirus. Nous suivons la situation de près et nous commencerons dès que possible.

A suivre…

Salutations sportives et amicales,

Le conseil d’administration de Glosso Circuit Arendonk asbl
(ENG)

Environmental permit for Glosso Circuit Arendonk approved

 

Dear fellow sports fan,

Dear all,

After years of administrative and legal struggles involving various public institutions, we are happy to inform you that we have obtained our environmental permit.
On Thursday 26 March 2020 we received our approved environmental permit from the Provincial Executive of the Province of Antwerp. This permit includes imperative alleviating measures and is valid for an indefinite period.

However, as a non-profit organisation we do need some four months to implement these measures. It is our aim to draw up a race schedule as soon as possible, have the opening of our circuit take place, while organising a number of races. We are also dependent on the corona measures here. We are following the situation closely and will be starting as soon as proves possible.

To be continued…

With sporting and kind regards,

Management of Glosso Circuit Arendonk vzw

(DE)

Umweltgenehmigung für Glosso Circuit Arendonk erteilt

 

Liebe Sportfreunde,

Liebe Interessierte,

Nach jahrelanger Arbeit, um diverse administrative und juristische Vorgaben zu erfüllen, dürfen wir heute bekanntgeben, dass wir unsere Umweltgenehmigung erhalten haben.

Am Donnerstag, den 26. März 2020, hat der Provinzialausschuss der Provinz Antwerpen uns die bestätigte Umweltgenehmigung ausgestellt. Die Genehmigung schreibt zwingende Ausgleichsmaßnahmen vor und gilt auf unbestimmte Zeit.

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen werden wir als gemeinnütziger Verein allerdings etwa vier Monate benötigen. Wir werden alles tun, um so schnell wie möglich einen Rennkalender aufzustellen, die Eröffnung unserer Rennstrecke zu planen und einige Rennen zu organisieren. Dabei sind wir auch von den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus abhängig. Wir verfolgen die Lage genau und werden loslegen, sobald es möglich ist.

Fortsetzung folgt!

 

Mit sportlichen und freundlichen Grüßen

Vorstand des Glosso Circuit Arendonk vzw

Facebook Twitter Email
Next race
laatste foto’s
Sponsoren/Partners
NB In verband met het reserveren/bestellen van eten en drank verzoeken wij pers zich minimaal 1 week van tevoren via mail aan te melden op pers@glossocircuit.be
Powered by
Archives