Reglement clubwedstrijd

PARTICULIER WESTRIJDREGLEMENT CLUB WEDSTRIJD RALLYCROSS

Artikel 1: DEELNEMERS

Iedereen die in het bezit is van een geldig (voorlopig) rijbewijs mag aan deze clubwedstrijd deelnemen op voorwaarde dat hij/zij niet in het bezit is van een RACB-BORA vergunning 2022 of een VAS-ASAF vergunning 2022.

Een uitzondering op deze regel zijn VAS/ASAF vergunninghouders die tijdens het lopende seizoen niet aan rallycrosswedstrijden deelnemen maar wel aan andere disciplines: slalom, karting en classic-rondritten.

Er is een nultolerantie wat betreft alcoholgebruik, zowel voor of tijdens de wedstrijd. Overtreding heeft onmiddellijke uitsluiting voor de hele wedstrijd tot gevolg. Alleen al door de inschrijving verplicht iedere piloot zich er toe, om op eenvoudig verzoek van de wedstrijdleiding, een alcoholcontrole te ondergaan. Weigering zonder (bewezen) medische of anderen gegronde redenen zal onmiddellijke uitsluiting voor de hele wedstrijd tot gevolg hebben.

 

Het rennerspark is geopend op vrijdag van 13.00u tot 21.00u, zaterdag van 7.00u tot 21.00u.
Bij aankomst moet men zich eerst aan het inkomloket aanmelden. Er wordt een vuilzak ter beschikking gesteld en u plaats op het rennerspark wordt aangewezen.

Elke piloot dient zich zaterdag of zondag persoonlijk aan te melden bij de administratieve controle in de cafetaria boven in toren. Hier dient ook het deelnamerecht (inschrijvingsgeld) van 150 euro betaald te worden. Elke piloot dient zijn/haar rijbewijs te tonen.

Startnummers moeten er als volgt uitzien: een witte achtergrond 35cm x 35cm voorzien van zwarte cijfers met een minimumgrootte van 25cm. Deze moeten aangebracht worden op de voordeur aan beide zijden van de wagen. Startnummers zijn ter plaatse verkrijgbaar.

Bij meerdere startnummers op een wagen, dienen de niet gebruikte startnummers volledig afgedekt te zijn.

Na afhandeling van de administratie controle krijgt de piloot een sticker voor de technische keuring. Bij de technische controle worden rallycrosswagen en persoonlijke uitrusting gecontroleerd. Er wordt maximum 1 voertuig toegelaten per piloot. Indien alles goedgekeurd is, worden de wagen en piloot toegelaten tot de start.

Artikel 2: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PILOTEN

 • Men is verplicht een helm te dragen geschikt voor autosportdoeleinden.
 • Men is verplicht een eendelige brandwerende, dus geen nylon of synthetische overall, met goed sluitende mouwen en pijpen te dragen zodanig dat het ganse lichaam bedekt is, bij voorkeur een FIA norm 8856-2000.
 • Hanssysteem/halskraag is niet verplicht maar wel sterk aanbevolen.
 • Men moet lederen of brandvrije handschoenen dragen.
 • Men moet lederen of brandvrije schoenen dragen.
 • De piloot moet goed in zijn stevig gemonteerde eendelige kuipzetel verankerd zijn met een veiligheidsgordel van het harnastype welke op vier plaatsen is bevestigd, zelfgemaakte gordels zijn verboden.
 • Het venster aan de bestuurderszijde moet tijdens het rijden steeds volledig gesloten blijven.

 

Artikel 3 : VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WAGENS

 

 • Men mag deelnemen met elk type personenwagen voor zover deze niet voorzien is van een dak dat men kan openen of wegnemen.
 • De wagen moet voorzien zijn van een degelijke geplaatste rolkooi met diagonaalsteun. De beugels en steunen moeten gemaakt zijn van naadloze buis met een diameter van minimum 38 mm (bij een opbouw van een nieuwe wagen, neemt men best een naadloze buis van 45 x 2.5 of 50 x 2.0) en 2 mm wanddikte. Een zijdelingse beugel ter bescherming van het dijbeen van de bestuurder is verplicht. De voet- en contraplaten moeten min. 60cm² groot zijn, 3mm dik en bevestigt met min. 2 bouten van M8 met een ISO-norm van 8.8. De beugels van de rolkooi moeten zo nauw mogelijk de omtreklijnen van het koetswerk volgen.
 • Laswerken moeten uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst.
 • Batterij moet stevig en permanent bevestigt zijn. De pluspool moet afgedekt zijn met een degelijk isolerend materiaal, plakband is niet toegelaten.
 • In de cockpit mag niet aanwezig zijn: batterij, oliekoeler, waterkoeling, uitlaatpijp en brandstoftank Indien deze zich niet meer op de originele plaats bevinden, dienen zij hermetisch afgesloten te zijn van de cockpit en dit door middel van onbrandbaar materiaal.
 • Alle lichten uitgezonderd de stoplichten moeten uit het voertuig verwijderd zijn of op een degelijke wijze worden afgeschermd.
 • De stoplichten moeten goed functioneren en mogen enkel in werking gesteld worden door middel van het rempedaal.
 • Het reservewiel en het stuurslot moeten uit de wagen verwijderd zijn.
 • Er mogen aan het koetswerk geen scherpe of uitstekende kanten voorkomen.
 • Het koetswerk dient in degelijke staat te zijn zodat er geen gevaar bestaat voor piloot of andere deelnemers. De wagen mag ontdaan worden van het interieur.
 • De wagen moet voorzien zijn van voorruit en zijruiten. De voorruit moet van gelaagd glas zijn of een ander 100% doorzichtig en transparant materiaal van min. 5 mm (vb. Lexaan, Makrolon). De zijruit, bestuurderskant, best beplakken met doorschijnende folie.
 • Alle ruiten moeten vrij blijven van alle publiciteit, enkel een strook van 12cm bovenaan de voorruit mag afgedekt zijn.
 • De originele metalen deur aan de bestuurderszijde dient behouden te blijven.
 • De wagen mag ontdaan worden van bumpers maar deze mogen in geen geval vervangen worden door verstevigingen.
 • Tractor- en trekbanden zijn verboden.
 • Het is toegelaten de originele benzinetank te behouden op voorwaarde dat deze niet lek is en in algemene goede staat verkeert.
 • Trekogen moeten voorzien worden aan de voor- en achterzijde van de wagen, 2 vooraan en 2 achteraan. Ze moeten zichtbaar en binnen en handbereik geplaatst worden maar mogen niet uitsteken. De trekogen en de pijl die ze aanduidt, moeten geschilderd zijn met een van het koetswerk afstekende en opvallende kleur.
 • Bij motorkap en kofferdeksel mogen de originele scharnieren vervangen worden door andere veilige sluitingen. Het openen van motorkap en kofferdeksel moet kunnen gebeuren buiten de wagen, zonder gebruik van gereedschap.

Artikel 4 : MILIEUVOORSCHRIFTEN

 • Elke deelnemer dient een ondoordringbaar dekzeil onder zijn wagen te plaatsen teneinde bodemverontreiniging te voorkomen. Dit dekzeil moet ten minste 4m op 6m
 • Er dient stapvoets gereden te worden in het rennerspark op weg naar de start of standplaats.
 • Afvalolie dient mee terug naar huis genomen.
 • Klein afval moet in de vuilbakken/vuilzakken gegooid worden.
 • De maximale geluidgrens welke toelaten is 95 dBA. Er zal streng opgetreden worden tegen geluidsoverlast.
 • Autobanden, accu’s en lege verpakkingen moeten terug mee naar huis genomen worden.
 • Volledige motorstilte is vereist tussen 17.30u tot 8.30u s ’morgens. Er is op het rennerspark geen nachtlawaai toegelaten na 22u.
 • Persoonlijke tapinstallatie en discobar zijn niet toegelaten op het rennerspark.
 • Onder vuurkorven moet er een ijzeren plaat liggen en de korf moet minstens 60cm van de grond verwijderd zijn. Bij de vuurkorven moet er een blustoestel 4 kg staan. Vuurkorven moeten ten laatste om 22.30u gedoofd zijn.
 • Elke piloot moet zijn plaats in het rennerspark ’s avonds, na de wedstrijd netjes opruimen. Alle voertuigen moeten zondagavond, op de dag van de wedstrijd, van het rennerspark verwijderd zijn.

 

Artikel 5 : KLASSEN

Klasse A -2000CC

Opgelet: Wagen met drukvulling: bv. turbo of compressor. Is cilinderinhoud x1,7 voor benzinemotoren en x1,5 voor dieselmotoren;

Klasse B +2000CC

Opgelet: Wagen met drukvulling: bv. turbo of compressor. Is cilinderinhoud x1,7 voor benzinemotoren en x1,5 voor dieselmotoren;

Klasse C: Competitiewagens

Opmerking : geen onderscheid in + of – 2000CC of 4X4

voor alle wagens uit het  lopende VAS- kampioenschap  of nationale kampioenschap van 2022

Klasse D: Damesreeks.

Opmerking: Enkel toegelaten voor vrouwelijke piloten. Geen onderscheid in + of – 2000CC of 4×4.