laatste foto’s

Weersverwachting
Arendonk
Meer weer in Arendonk

Inkom

Een volle dag autosport voor de zeer plezierige inkomprijs van 10 euro en voor kinderen t/m 14 jaar 5 euro. De inkom voor Zaterdag (vrije training) is gratis.

 

Zondag 25 juni konden de amateurs bewijzen wat ze waard zijn. Een dag vol strijdt en spektakel voor het talrijke publiek langs het totaaloverzichtelijke circuit.

Meer dan 80 inschrijvingen, doe daarbij de 2cv’s en de RST Junior cup en je hebt een vol programma. Dankzij de prima en strakke organisatie ging het publiek tevreden naar huis, ze hadden zeker waar voor hun geld gehad.

De volgende klassen kwamen aan de start:
- 1600 (wagens met een motorinhoud minder dan 16oo cc)
In deze klasse een groot veld waarin fel werd gestreden om een finale plaats te bemachtigen. In de finale was Andy van Dooren in Opel Corsa de snelste van het pak, 2e werd Stephan Willemse in een Citroen Saxo, de laatste podiumplaats ging naar Dennis Janssens in een Honda CRX.

+1600 (wagens met een motorinhoud van meer dan 1600 cc)
Dikke wagens die moeilijk onder controle te houden zijn op het korte circuit in Arendonk.  Jo Weltjens  in de Ford Fiesta ging er met de hoofdprijs vandoor, tweede werd Bat Bogaerts in BMW E36 en derde ook in BMW E36 werd Tino Nys.

Damesreeksen
Ook bij de dames veel “met het mes tussen de tanden” werk, hevige gevechten in de heats om in  de finale te geraken. Marielle Jonkers in de mooie VW Golf kreeg de grootste bos bloemen, 2e werd Miranda Jaskowiak in Honda CRX en 3e werd Nancy Thys in een Opel  Corsa.
Competitie wagens   (wagens die meerijden in de regionale, nationale of internationale races)
In deze klasse 2 brullende Subaru Impreza’s. Luc en Dirk Lambrechts domineerden in deze klasse.
Derde werd na een tumultueuze finale Thomas Weltjens in Opel Corsa.

Demo: RST Cup
De RST Cup zal met een aantal wagens een demo verzorgen op zondag. De RST’s zijn in het nationale rallycross gebeuren ondertussen al een vaste waarde. Waarom dat zo is hebben  ze zondag laten zien. Gedurende heel de dag close racen met veel mooie gevechten om de ereplaatsen. Als winnar kwam Jochen Verhoeven over de meet, tweede werd Jari van Hoof en derde Seppe Jacobs.

jonkers weltjens verhoeven vandooren  lambrechts klasseD klassec klasseB klasseArst

Facebook Twitter Email

Het volledige terrein gebruiken voor rallycross en de parking uitbreiden waardoor wedstrijden op nationaal en internationaal niveau mogelijk zijn. Die mogelijk biedt de provincie Antwerpen met het definitieve Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Uitbreiding rallycross-circuit Arendonk’. In opdracht van de Vlaamse regering onderzocht de provincie de uitbreiding van het bestaande circuit. Het nieuwe PRUP verzekert de toekomst van de rallycross aan de N139.


De vzw Glosso-Circuit startte zo’n 40 jaar geleden met rallycross op een terrein pal op de gemeentegrens van Arendonk en Oud-Turnhout. “Bij de opmaak van het gewestplan kleurde de Vlaamse overheid het terrein deels in als gebied voor dagrecreatie en deels als natuurgebied.”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening uit. “Daardoor mag enkel het deel van het circuit gelegen in dagrecreatie voor rallycross gebruikt worden en is het circuit te klein voor wedstrijden op Belgisch en internationaal niveau. Het nieuwe PRUP maakt van het volledige terrein recreatiezone waardoor rallycross weer op het volledige circuit mogelijk is.

 

Naast het circuit behandelt het PRUP ook de parkings. “Parkeren doen bezoekers momenteel op alle mogelijke percelen in de buurt van het circuit. Dat verloopt heel chaotisch en creëert gevaarlijke oversteeksituaties.”, gaat Luk Lemmens verder. “Door het PRUP grenzen de bezoekersparkings aan het circuit en ontsluiten ze via de N139 (Schotelven). Zo beperken we de verkeershinder in de buurt.

 

Beperking geluidshinder

 

In oktober 2016 keurde de provincieraad het voorlopige PRUP goed. Uit het openbaar onderzoek, dat liep in december en januari, kwam de vraag om de geluidshinder voor de buurt optimaal te beperken. “In het definitieve PRUP verplichten we daarom ook een akoestische buffer aan de zuidkant” gaat Luk Lemmens verder. “Het voorlopige PRUP voorzag dat enkel langs de noord-, oost- en westkant. Het definitieve PRUP verplicht een geluidsmuur van 6 meter hoog rondom het hele terrein.”

circuit

Luchtfoto van het terrein – Copyright: Provincie Antwerpen

Volgende stappen

 

De Vlaamse overheid buigt zich nu over het definitieve PRUP, nadien publiceert de provincie Antwerpen het in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na die publicatie treedt het PRUP in werking. Vanaf dan zijn de uitbreiding van het circuit, de aanleg van de parkings en geluidsbuffer mogelijk.

 

Geluidsproducerende sporten

 

De provincie Antwerpen kreeg van de Vlaamse overheid de taak om op te zoek te gaan naar locaties voor geluidsproducerende sporten. Vlaanderen kampt immers met een tekort aan (o.a.) rallycross-circuits, schietstanden en terreinen voor motorcross. Een belangrijk deel van deze opdracht bestaat uit het verzekeren van de bestaande locaties, hun rechtszekerheid en hun verhouding tot de buurt te verbeteren. Het PRUP ‘Uitbreiding rallycross-circuit Arendonk’ kadert in deze opdracht.

Facebook Twitter Email

 

Zaterdag  24 juni 2017:

-    11h00 -15h30: Verplichte administratieve controle voor piloten boven  in de cafetaria op het circuit.

-    11h15 – 16h00: verplichte technische controle van de ingeschreven wagen en de uitrusting van de piloot.

-   13h30 – 17h00: trainingen

 

Zondag  25 juni  2017:

-   07h30 – 08h30: Administratieve controle van piloten welke op zaterdag 24/06/2017 niet kunnen aanwezig zijn wegens omstandigheden.

-   08h00 – 09h30 : technische keuring van de wagens en uitrusting van piloten welke op zaterdag niet aanwezig kunnen zijn wegens omstandigheden.

-   09h30 – 10h00: trainingen enkel voor piloten die zaterdag 24/06/2017 nog niet getraind hebben.

-    10h15: briefing

-    10h30: start eerste reeks.

 

Opmerking: deze timing kan mogelijk nog aangepast worden in functie van het aantal deelnemers en weersomstandigheden.

Facebook Twitter Email

PERSBERICHT Nr. 5/ 2017                24/25 juni 2017,  Rallycross – opendeur races

Zoals in iedere sporttak het geval is, staan vaak ook in de RALLYCROSS-SPORT de beste stuurlui aan wal. Zondag 25 JUNI a.s. krijgen zij op het totaal overzichtelijk GLOSSOCIRCUIT uitgebreid de kans om hun kunnen te tonen tijdens een heuse OPENDEURWEDSTRIJD. De inschrijvingen stromen binnen, het zal een vol weekend autosport spektakel worden.

De verwachtingen staan bij de beginnende piloten ongelooflijk hoog gespannen, want zij dienen zoals gezegd de daad bij het woord te voegen.  En dat heeft meestal tot  resultaat  dat de koprollen, schuivers en slippers niet meer te tellen zijn.

De volgende klassen komen aan de start:
- 1600 (wagens met een motorinhoud minder dan 16oo cc)
+1600 (wagens met een motorinhoud van meer dan 1600 cc)
Damesreeksen
Competitie wagens   (wagens die meerijden in de regionale, nationale of internationale races)
Gastklasse: 2cv

Demo: RST Cup
De RST Cup zal met een aantal wagens een demo verzorgen op zondag. De RST’s zijn in het nationale rallycross gebeuren ondertussen al een vaste waarde. Waarom dat zo is zullen ze zondag komen tonen.

Alles neemt een aanvang op zaterdag  24 juni  met de technische  keuring en vrije trainingen.    Zondag begint de wedstrijd om 10 uur met de schiftingsreeksen  en  aansluitend  de FINALES.

Testdag racewagens van Tisp Mol op het  glossocircuit  24 juni 2016

Zaterdag 24 juni om 10.00u gaan de jongens van de afdeling  auto en carrosserie van het Technisch Instituut Sint Paulus in Mol hun zelfgemaakte  racewagens testen op het Glosso circuit in Arendonk. Meer informatie hierover in het bijgevoegde uitgebreide bericht.

U kunt genieten van een volle dag autosport voor de zeer plezierige inkomprijs van 10 euro voor volwassenen en voor Kinderen van 12 tot 14 jaar 5 €.. Kinderen jonger dan 12 en rolstoelgebruikers hebben gratis toegang.
De inkom voor Zaterdag (vrije training) is gratis.

 

rstcup start1 start2

Facebook Twitter Email

Sponsoren/Partners

Next race

NB In verband met het reserveren/bestellen van eten en drank verzoeken wij pers zich minimaal 1 week van tevoren via mail aan te melden op pers@glossocircuit.be

Powered by

Archives