over ons

In de loop van de voorbije bijna vijftig jaar werd door een enthousiaste ploeg vrijwilligers een pracht van een circuit uit de grond gestampt, het GLOSSO circuit. Naast het sportieve, de organisatie van Belgische en Europese rallycross kampioenschappen, besteedt de club ook veel aandacht aan haar sociale functie: zij stelt haar terreinen ter beschikking aan andere verenigingen.

Door een administratieve fout, werd het circuit verkort. Om deze fout weg te kunnen werken werd een PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt. Uit dit plan volgde maatregelen waaraan we moeten voldoen voordat er weer rallycrosswedstrijden georganiseerd mogen worden.

gemotoriseerde sporten liggen onder vuur

Een van de dwingende maatregelen is het plaatsen van een geluidswand. Dit moet de overlast bij de buurt drastisch verlagen. Jammer genoeg hangt hier een groot financieel plaatje aan!

Om deze geluidswand te kunnen bouwen rekenen wij op uw financiële steun!

Er wordt dan ook al maanden met man en macht gewerkt om de geluidswand klaar te krijgen. De muur van lego-beton-blokken die werd opgetrokken is de basis voor de constructie met geluidspanelen. 

onze vrijwilligers - ons vervolg

Een ploeg gepassioneerde vrijwilligers werken dag (en soms ook nacht) aan het opbouwen en het vernieuwen van het circuit. 

Er worden nieuwe boordstenen geplaatst, de baanposten worden vernieuwd, er werd een nieuwe jokerlap aangelegd,… 

Achter de schermen worden plannen gemaakt, financiële middelen gezocht, contacten gelegd met verschillende instaties,… voor een top circuit! 

We werken hard, kei hard en we gaan door want de werken zijn nog lang niet afgerond!

Ons hart ligt bij RALLYCROSS, dat zie je aan onze MOTIVATIE en INZET!

glossosteunactie@gmail.com

                                          RT GLOSSO vzw
Schotelven 143
2370 Arendonk