Weersverwachting
Arendonk
Meer weer in Arendonk
Inkom
Een volle dag autosport voor de zeer plezierige inkomprijs van 10 euro en voor kinderen t/m 14 jaar 5 euro. De inkom voor Zaterdag (vrije training) is gratis.

Na onze jarenlange administratieve strijd en onze verkregen vergunning op 13 maart 2020, zijn we nog niet verlost van alle zorgen.

Tijdens de coronalockdown liep ook de beroepstermijn tegen deze verkregen vergunning, en die termijn is nu omwille van de lockdown zelfs uitgebreid van 30 naar 60 dagen.

Op vrijdag 29 mei 2020 kregen wij de mededeling dat er beroep is aangetekend tegen onze vergunning en dat het beroep weerhouden is. Er start nu een behandelingstermijn van maximum 120 dagen, waarbij ook het advies van 10 officiële instanties in overweging genomen moet worden.

Tegelijkertijd kregen we een uitnodiging van het POVC om de hoorcommissie bij te wonen, welke vermoedelijk zal doorgaan op 11 augustus 2020.

Door deze zaken zullen wij niet meer in staat zijn om alles in gereedheid te brengen voor de heropening van het volledige circuit tijdens het seizoen 2020. Wij hopen dan ook op een positieve uitspraak van de omgevingsvergunningscommissie, om alsnog dit jaar te kunnen aanvangen met de nodige werken en aanpassingen van ons circuit.

Zodoende hopen wij om onze opening te kunnen organiseren in het voorjaar van 2021, waarna we weer op een aangepaste en volledige omloop onze geliefde hobby kunnen inrichten.

Wordt nogmaals vervolgd …

Met sportieve en vriendelijke groeten,

Bestuur van Glosso Circuit Arendonk vzw

Communiqué de presse 2 Glosso Circuit Arendonk asbl

 

Après nos années de difficultés administratives et notre permis obtenu le 13 mars 2020, nous ne sommes toujours pas libérés de tous soucis.

Pendant le confinement suite à la crise du coronavirus, le délai d’appel contre ce permis obtenu a également pris court, et ce délai a maintenant été étendu de 30 à 60 jours en raison du confinement.

Le vendredi 29 mai 2020, nous avons reçu la notification qu’un appel a été interjeté contre notre permis et que l’appel a été retenu. Une période de traitement de 120 jours maximum commence dès maintenant, l’avis de 10 organismes officiels étant également pris en considération.

Dans le même temps, nous avons reçu une invitation du POVC afin d’assister au comité d’audience, qui devrait avoir lieu le 11 août 2020.

Pour ces raisons, nous ne serons plus en mesure de tout préparer pour la réouverture de l’ensemble du circuit au cours de la saison 2020. Nous espérons donc un jugement positif de la part du comité des permis environnementaux, afin de pouvoir commencer cette année les travaux et ajustements nécessaires à notre circuit.

De cette façon, nous espérons pouvoir organiser notre ouverture au printemps 2021, après quoi nous pourrons nous adonner à notre cher passe-temps sur un circuit adapté et complet.

 

A suivre, encore et toujours…

Bien sportivement et amicalement,

Comité de direction de Glosso Circuit Arendonk asbl

 

Press Release 2 Glosso Circuit Arendonk vzw

 

After our administrative struggle that has lasted years and our licence acquisition on 13 March 2020, we are still left with a number of concerns.

The appeal period against this issued licence also ran during the corona lockdown, and the period has now been extended from 30 to 60 days because of the lockdown.

On Friday 29 May 2020, we were notified that an appeal had been made against our licence and that the appeal was upheld. A review period of a maximum of 120 days now starts, with the advice of 10 official bodies also being taken into consideration.

At the same time we received an invitation from the POVC to attend the appeals commission, which will presumably sit on 11 August 2020.

These matters mean we will no longer be able to have everything ready for the reopening of the complete circuit during the 2020 season. We accordingly hope for a favourable judgement from the environmental licencing commission, to still be able to start the necessary work and adaptations of our circuit this year.

We then hope to be able to organise our opening in the spring of 2021, after which we can again organise our beloved hobby on an adapted and complete circuit.

 

To be continued …

 

With sporting and kind regards,

Management of Glosso Circuit Arendonk vzw

Facebook Twitter Email
Next race
laatste foto’s
Sponsoren/Partners
NB In verband met het reserveren/bestellen van eten en drank verzoeken wij pers zich minimaal 1 week van tevoren via mail aan te melden op pers@glossocircuit.be
Powered by
Archives