Weersverwachting
Arendonk
Meer weer in Arendonk
Inkom
Een volle dag autosport voor de zeer plezierige inkomprijs van 10 euro en voor kinderen t/m 14 jaar 5 euro. De inkom voor Zaterdag (vrije training) is gratis.

Reglementen

 

Zaterdag  24 september 2016:

 

 

10h30 -15h30: Verplichte administratieve controle voor piloten boven  in de cafetaria op het circuit.
11h15 – 16h00: verplichte technische controle van de ingeschreven wagen en de uitrusting van de piloot.
13h30 – 17h00: trainingen

 

Zondag  25 september   2016:

 

07h30 – 08h30: Administratieve controle van piloten welke op zaterdag 24/09/2016 niet kunnen aanwezig zijn wegens omstandigheden.
07h45 – 08h45 : technische keuring van de wagens en uitrusting van piloten welke op zaterdag niet aanwezig kunnen zijn wegens omstandigheden.

08h45 – 09h30: trainingen enkel voor piloten die zaterdag 24/09/2016 nog niet getraind hebben.

09h45: briefing

10h30: start eerste reeks.

 

 

Opmerking: deze timing kan mogelijk nog aangepast worden in functie van het aantal deelnemers en weersomstandigheden.

De Rallycrosswedstrijd wordt ingericht door RT Glosso vzw en zal plaatsvinden op het Glossocircuit te 2370 Arendonk.

A. PROGRAMMA    

Timing            

24-03-2016        09u00   Opening van de inschrijvingen – formulieren beschikbaar op  www.glossocircuit.be  digitaal inschrijven aangewezen op deze site . Indien later belet digitaal afmelden !

11-08-2016        24u00   Sluiting van de voorinschrijvingen.

21-08-2016        08u00   Opening van het secretariaat en de documentencontrole.

Cafetaria – 1e verdiep – Glossocircuit, Schotelven 143, Arendonk

                        08u30   Opening van de technische controle.

Glossocircuit, Schotelven 143, Arendonk

09u15   Start van de vrije trainingen

09u30   Sluiting van de administratieve controle

10u15   Sluiting van de technische controle

            10u30  Vergadering sport- en technische commissie en wedstrijdleiding RT Glosso in                           vergaderlokaal welke gereserveerd is voor VAS.

11h00   Affichering van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”.

11u15   Start eerste reeks

+-16u30    Start van de finales.

 

Uitslagen

Officiële einduitslag : +/- 15 minuten na aankomst laatste deelnemer bij finale.

Definitieve einduitslag : 30 minuten na officiële einduitslag.

 

Permanentie

Voor de wedstrijd:        Postadres:       RT GLOSSO VZW, Markt  3B,  2480 Dessel ; Tel.: 014/379450 ;

Fax.: 014/370984.  Email: staf.meulemans@skynet.be.

Tijdens de wedstrijd:     Glossocircuit te Schotelven 143, Arendonk; Tel.: 014/670230; Fax.:  014/670230

 

B. ORGANISATIE

De wedstrijd komt in aanmerking voor het VAS regionaal en provinciale kampioenschappen 2016.

 

Art.1.1 Inrichtende club:

RT GLOSSO V.Z.W.

Schotelven   143

2370 Arendonk

 

Postadres : RT Glosso  Markt 3B  2480 Dessel; Tel.: 014/379450; Fax.: 014/370984.

 

Voorzitter:                                            Meulemans Staf

Schatbewaarder:                                  Meulemans Staf

Bestuursleden:                                     Blockx Michel, Cuypers,Leo, Stoffels Staf

Secretaris:                                           Blockx Michel

 

Art.1.2 Officials van de wedstrijd.

Wedstrijdleiding:

Wedstrijdleider:                                    Blockx Michel                           Vergunningnr.  2016/039

Adjunct wedstrijdleider                         Eddy Van Roy                         Vergunningnr.  2016/360

Wedstrijdsecretaris:                              Bogaerts Willy                          Vergunningnr.  2016/041

Hoofd veiligheid:                                 Cuypers Leo                             Vergunningnr.  2016/037

Relatie piloten:                                     Coppens Wim                          Vergunningnr.  2016/040

Relatie officiëlen:                                 Meulemans Staf

Relatie pers                                         Grijmans Peter

Startverantwoordelijke                          Stoffels Staf

Aankomstrechter                                  Vanhove Ludwig

 

 

 

College van sportcommissarissen VAS

Voorzitter van het college:                    Malengier Marnik                      Vergunning nr. 127

Leden:                                                 Bienstman Didier                      Vergunning nr. 137

De Vylder Dick                         Vergunning nr. 132

Technische commissarissen VAS

Verantwoordelijke :                               Bulen Willy                                           Vergunning nr. 237

Leden :                                                Vande Casteele Philippe           Vergunning nr. 208

Hermans Peter                          Vergunning nr. 241

Custers Kizzy                           Vergunning nr. 247

Voets Eric                                Vergunning nr. 210

C. BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 2 Omschrijving

De rallycrosswedstrijd wordt verreden op het Glossocircuit te Arendonk over een traject van 530 meter (start tot flying finish) waarvan 70 procent verhard en 30 procent onverhard. De maximumbreedte is 15 meter, de breedte van het startvlak is 12 meter.

 

Art. 3 Inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen per brief op volgend adres:

RT GLOSSO raceoffice, Kerkstraat 78, 2370 Arendonk, of per  email aan blockx.michel@skynet.be of liefst per  digitale inschrijving via site van RT Glosso en dit vóór 11 augustus 2016 om 24u00. De inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op de website van RT Glosso: www.glossocircuit.be.

Indien een ingeschreven piloot door omstandigheden toch niet kan deelnemen aan de wedstrijd dient hij zich tijdig af te melden bij het raceoffice of bij het secretariaat op het circuit tijdens de  trainingsdag van  zaterdag anders zal een boete van 20,00 € aangerekend worden! 

 

Art. 4 Inschrijvingsrecht en verzekering

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 90,00 € (inbegrepen kost elektriciteit). De betaling moet gebeuren aan de inschrijvingstafel op de dag van de wedstrijd met  contant en gepast geld.

Verzekeringsmaatschappij : AXA INDUSTRIES N.V. – polisnummer 700.558.685.

 

Art. 11 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord

Tijden en tussenstanden zijn te verkrijgen: bij het secretariaat, bovenaan de toren.

Het officieel uithangbord bevindt zich  tegen het venster van de container van de baancommissarissen ; dit is gelegen naast het VAS-lokaal.

 

Art. 13 Herstellingen en milieuverplichtingen.

Piloten welke geen gebruik maken van een dekzeil, zoals het reglement dit voorziet, zullen bestraft worden met een uitsluiting van 1 reeks. Bij een tweede vaststelling van niet gebruik van het dekzeil wordt de piloot gediskwalificeerd voor de ganse dag. Het servicepark dient net gehouden, op straf van 125 € boete.

 

Art. 17 Eindnazicht

Eventuele eindnazichten gaan door bij: Glossocircuit te Schotelven 143 Arendonk.

 

Art. 19 Prijzen en bekers

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op het Glossocircuit in de cafetaria (1ste verdiep). Tijdstip:    +/- 15 minuten   na de definitieve einduitslag .

 

Art. 21 Varia

Veiligheidsprocedure

De piloten dienen onmiddellijk stapvoets ( max 15 km/h) te rijden naar het rennerspark na overschrijding van de finishlijn. Bij niet naleven van deze richtlijn kan de koersdirectie de piloot uit de wedstrijd nemen.

 

Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement rallycross. Voor het volledige sport, technisch en standaardreglement rallycross zie VAS sportreglement 2016 en de officiële mededelingen 2016.

 

 

Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 27.06.2016 door Jos Goessens van de VAS Sportcommissie

onder het nummer B.W.2016.033.2706.                  Aantal blz.: 2.

Next race
laatste foto’s
Sponsoren/Partners
NB In verband met het reserveren/bestellen van eten en drank verzoeken wij pers zich minimaal 1 week van tevoren via mail aan te melden op pers@glossocircuit.be
Powered by
Archives